WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. TOMASZA ZANA 38 W LUBLINIE”

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności

SIWZ

Wykaz robót

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Gwarancja jakości

Wykaz osób

Projekt Umowy

link do dokumentacji

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„ARBUD” Spółka z o.o., Spółka Komandytowa
ul. Staroopatowska 24 lok. 52
26-600 Radom

10.06.2019 r.
Cena oferty – 4 731 520,45 zł.