Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na obiekcie biurowca przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii /efektywność energetyczna w obiekcie przy ul. Tomasz Zana 38 w Lublinie”

Ogłoszenie Baza konkurencyjności

Dokumentacja techniczna

STWiOR fotowoltaika

Zapytanie ofertowe panele

Termomodernizacja

Przedmiar robót budowlanych  fotowoltaika

Przedmiar fotowoltaika

 Formularz ofertowy

 Projekt umowy

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Wykaz robót

Gwarancja

Zobowiązanie 

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 1 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

Zał. 2 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

Zał. 1 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z przodu

Zał.2 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z boku