Eksploatacja

Przeglądy okresowe

INWESTPROJEKT Lublin S.A. przeprowadza wnikliwe kontrole, które są niezbędnym elementem weryfikującym bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. Kontrole przeprowadzamy zgodnie w wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności 62 art. ustawy prawo budowlane. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wykonywania przeglądów okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich, wszystkich branż, wraz z przeglądami i o opróżnianiem separatorów. Zakładamy także książki obiektu budowlanego. Pod nasza opieką znajduje się wiele renomowanych budynków.

Przeglądy gwarancyjne

  • dokonywanie klasyfikacji wad i usterek,
  • sporządzanie protokołów z przeglądów, ustalanie terminów usuwania usterek w odniesieniu do umowy i Prawa Budowlanego,
  • sporządzanie opinii o awariach i przyczynach ich powstawania

Książki obiektu budowlanego

  • zakładanie księgi obiektu budowlanego,
  • prowadzenie ewidencji przeglądów, remontów, awarii, napraw,
  • pilnowanie terminów przeglądów w odniesieniu do typu obiektu.