Projekt renowacji elewacji naszej siedziby przy ul. Zana

Dążąc do podwyższania standardów i konkurencyjności  na rynku Inwestprojekt Lublin S.A. planuje modernizację swojej siedziby przy ul. Tomasza Zana w Lublinie. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich planowanych działań związanych z poprawą wykorzystania energii w budynku. Planowane do rozpoczęcia w  2018 roku prace, poza dociepleniem i wymianą stolarki okiennej obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na ścianie szczytowej od ulicy Tomasza Zana. Poniżej wstępna wizualizacja nowej elewacji budynku.

3-3