Dla akcjonariuszy

INWESTPROJEKT LUBLIN S.A.

UL. TOMASZA ZANA 38
20-601 LUBLIN

NIP 712 010 29 07
KRS 0000053122
REGON 430002316

 

2 Wezwanie  Akcjonariuszy

3 Wezwanie Akcjonariuszy

4 Wezwanie Akcjonariuszy

5 Wezwanie Akcjonariuszy

1 ogłoszenie w Monitorze Sądowym

2 ogłoszenie w Monitorze Sądowym

3 ogłoszenie w Monitorze Sądowym

                                                                          Zmiana akcji imiennych na okaziciela

STATUT SPÓŁKI