Dane firmy

INWESTPROJEKT LUBLIN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

telefon 81 525-51-77

KRS Nr 0000053122

NIP: 712-010-29-07

REGON: 430002316

Kapitał zakładowy:   850 000zł (wpłacony w całości)

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KONTO Nr 69 1540 1144 2114 7596 7663 0001

KONTO Nr 43 1020 3176 0000 5702 0057 8765

mail:  sekretariat@inwestprojekt.com