Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na obiekcie biurowca przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii /efektywność energetyczna w obiekcie przy ul. Tomasz Zana 38 w Lublinie”

Ogłoszenie Baza konkurencyjności

Dokumentacja techniczna

STWiOR fotowoltaika

Zapytanie ofertowe panele

Termomodernizacja

Przedmiar robót budowlanych  fotowoltaika

Przedmiar fotowoltaika

 Formularz ofertowy

 Projekt umowy

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Wykaz robót

Gwarancja

Zobowiązanie 

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 1 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

Zał. 2 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

Zał. 1 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z przodu

Zał.2 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z boku

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
e-pax TECHNOLOGY Andrzej Niedziela
21- 413 Serokomla
ul. Zagumienna 24
23.04.2019 r.
Cena oferty – 429 270,00 zł;

 

Projekt renowacji elewacji naszej siedziby przy ul. Zana

Dążąc do podwyższania standardów i konkurencyjności  na rynku Inwestprojekt Lublin S.A. planuje modernizację swojej siedziby przy ul. Tomasza Zana w Lublinie. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich planowanych działań związanych z poprawą wykorzystania energii w budynku. Planowane do rozpoczęcia w  2018 roku prace, poza dociepleniem i wymianą stolarki okiennej obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na ścianie szczytowej od ulicy Tomasza Zana. Poniżej wstępna wizualizacja nowej elewacji budynku.

3-3