Życzenia Świąteczne

 

                                                 Nastrojowych i Radosnych

                                                  Świat Bożego Narodzenia

                                           oraz samych szczęśliwych zdarzeń

                                       w nadchodzącym Nowym Roku życzy

                             Zarząd i Pracownicy „Inwestprojekt”  Lublin S.A 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp  na obiekcie biurowca przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii /efektywność energetyczna w obiekcie przy ul. Tomasz Zana 38 w Lublinie”

Ogłoszenie

ZAPYTANIE-ofertowe-panele

2.panele zał. 1

3.panele zał 2

4.panele zał 3

5.panele zał 4

6.panele zał 5

7.panele zał 6

8.termomodernizacja

9.Przedmiar rob.bud. przy fotowolt.

10.Dokumentacja techniczna

11.Zał 1 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

12.Zał 2 Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny

13.ZAł 3 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z przodu

14.Zał 4 Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z boku

15.Przedmiar Inwestprojekt SA fotowoltaika

16.STWiOR Inwestprojekt Lublin SA fotowoltaika

 

Projekt renowacji elewacji naszej siedziby przy ul. Zana

Dążąc do podwyższania standardów i konkurencyjności  na rynku Inwestprojekt Lublin S.A. planuje modernizację swojej siedziby przy ul. Tomasza Zana w Lublinie. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich planowanych działań związanych z poprawą wykorzystania energii w budynku. Planowane do rozpoczęcia w  2018 roku prace, poza dociepleniem i wymianą stolarki okiennej obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na ścianie szczytowej od ulicy Tomasza Zana. Poniżej wstępna wizualizacja nowej elewacji budynku.

3-3